34
5 shares, 34 points
 1. 1 Pisagor Teoremi


  Geometrinin temelidir. Kısa kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Basit gibi görünüyor ama büyük bir değişimin ilk adımlarından. Pisagor M.Ö 530'da bulmuştur. 2. 2 Logaritma


  John Napier bu formülü 1600 yılında yazmıştır. Logaritma üstel fonksiyonların tersi anlamına gelmektedir. Modern bilgisayarların geliştirilmesine kadar geçen süre boyunca fizik, astronomi ve mühendislikte büyük sayıları çarpmanın en kolay ve hızlı yolu olmuştur. 3. 3 Calculus


  Kafasına elma düşen Newton sadece yerçekimi bulmamıştır. Türev'e ihtiyacı olunca dayanamamış ve yukarıdaki formülü bulmuştur. Bu formülü genelde Türev'in tanımı olarak da duyarsınız. Türev bir miktarın değişim oranıdır. Örneğin bildiğiniz gibi konumun türevi hızı verir. Yani diyebiliriz ki konumunuzdaki değişim ile hızınızdaki değiim arasında bir bağlantı vardır. Bilim birşeylerin nasıl değiştiğini anlamakla ildilendiği için bu formül hala bu formül bilimin merkezinde bulunur denebilir. 4. 4 Yerçekimi Kanunu


  Newton'un kafasına düşen elmadan sonra kütlelerin birbirini ne büyüklükte bir kuvvetle çektiğini formülleştirmiştir. Kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütle büyüklükleri ile doğru aralarında mesafenin karesiyle ise ters orantılıdır. Newton yasası neredeyse mükemmel bir şekilde gezegenlerin nasıl hareket ettiklerini açıklar. Yerçekimi Kanunu insanlığın evrenin doğasını anlamasında ve formulleştirmesinde çok ciddi bir basamaktır. 5. 5 -1 sayısının karekökü


  Sayılar matematikçiler tarafından sanal olarak bulunmuş olabilir ancak ihtiyaçlarımıza tam olarak uyacak şekildedirler. Euler 1750 yılında bulana kadar negatif sayıların nasıl karekökünün alacağımızı bilmiyorduk. Matematiksel olarak, karmaşık sayılar olarak anılan bu sayıların son derece zarif olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. 6. 6 Euler'in Çokyüzlü Formülü


  V - E + F = 2 olarak yazılan formül topolojik değişmezlerin ilk örneklerinden biridir. Kısaca açıklamak gerekirse V tepe noktası sayısı, E kenar sayısı ve F yüzey sayısı olmak üzere herhangi bir çok yüzlü şekilde yukarıda formülü uyguladığınız zaman her zaman 2 sonucunu bulursunuz. Örneğin bir küpün 8 tepesi, 12 kenarı ve 6 yüzü vardır. 8 - 12 + 6 tahmin edeceğiniz gibi 2 yapar. İsterseniz sizde başka çokyüzlüler için deneyebilirsiniz. 7. 7 Normal Dağılım


  Tanıdık bildik adıyla çan eğrisi grafiğine sahip olan normal olasılık dağılımı, istatistikte her yerde sıkça bulunur. Fizik, biyoloji ve sosyal bilimlerde çeşitli özellikleri modellemek için son derece uygundur. Normal eğri bağımısız grupların davranışları sonucu kendiliğinden hayatın çoğu alanında ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi sınıfta çok düşük ve çok yüksek notları alan insan sayısı gayet az iken 50/100 civarında alan sayısı ise oldukça çoktur. 8. 8 Dalga Denklemi


  Dalga denklemi titreşen bir gitar teli, bir taş atıldıktan sonra havuzdaki dalgalanmalar veya akkor ampulden çıkan ışık gibi dalgaların davranışını tanımlamak için kullanılır. Fizikte çok önemli yere sahip bir kısmi diferansiyel denklemdir. Bu denklemi bulduğu için d'Alembert'e ne kadar minnet duysak eksik kalır. Daha fazla öğrenmek isteyenler için KhanAcademy'den ücretsiz olan dersi izleyebilirsiniz. 9. 9 Fourier Dönüşümü


  Fourier dönüşümü, insan konuşması gibi karmaşık dalga yapılarını anlamak için olmazsa olmazdır. Konuşan bir kişinin ses kaydı gibi karmaşık ve dağınık bir dalga işlevini Fourier dönüşümü birkaç basit dalganın birleşimine ayırmamıza olanak tanır. Fourier dönüşümü, modern sinyal analizinin ve veri sıkıştırmanın da merkezinde yer alır.  10. 10 Navier-Stokes Denklemi


  Navier-Stokes Denklemleri sıvılar ve gazlar gibi akışkanların hareketini tanımlamaya yarayan bir dizi denklemden oluşmaktadır. Bir borudan geçen su veya sigaradan çıkanan dumanın hareketini modellemek için kullanılır. Denklemlerle matematiksel olarak kesin bir çözüm hala bulunamamış olsada yaklaşık çözümlerde günümüz teknolojisi ile birlikte hayatı oldukça kolaylaştıran çözümler üretebilmektedir. Belki NASA'dan okuyarak küçük bir başlangıç yapmak istersiniz. 11. 11 Maxwell Denklemleri


  Dört diferansiyel denklemden oluşan bu denklemler, elektrik (E) ve manyetizma (H) arasındaki ilişkiyi ve davranışı tanımlamada kullanılır. Bu denklemler sayesinde modern elektrik ve haberleşme teknolojilerinin temelini oluşturulmuştur. 12. 12 Termodinamiğin İkinci Yasası


  Entropi bir sistemin ne kadar düzensiz olduğunun bir ölçüsüdür. Boltzmann 1874'te kapalı bir sistemde entropinin (S) her zaman arttığını veya sabit kaldığını belirtti. Düzensizliğe yönelim evrenin doğasında olan bir yasadır. Bir metal çubuğa elektrik verip kısa devre yaptırarak ortamı kolayca ısıtabilirsiniz çünkü sıcaklık artması ile moleküller birbirinden uzaklaşarak daha düzensiz hale gelecektir. Tersi için bunu söylemek zor. Enerji harcayarak bir ortamı soğutamazsın. Lan evde klima var dediğini duyar gibi oldum. Klimanın motoru niye evin dışında sence? 13. 13 Görelilik


  Einstein, özel ve genel görelilik teorileriyle fiziğin gidişatını kökten büyük değişikliğe uğrattı. Yukarıdaki denklem ile Einstein, madde ve enerjinin birbirine dönüştürülebileceğini kanıtladı. Işık hızının evrensel bir hız sınırı olduğunu ve farklı hızlarda hareket edenler için zamanın farkı hızlarda aktığını kanıtladı. Genel Görelilik ile Newton'dan bu yana yerçekimi konusundaki anlayışımızı değiştirdi. 14. 14 Schrödinger Denklemi


  Kuantum mekaniğindeki temel denklemdir. Genel görelilik nasıl evrendeki devasa cisimleri en büyük ölçeklerinde açıklıyorsa, bu denklem de atom ve atom altı parçacıkların davranışına açıklık getirir. Kuantum mekaniği ve genel görelilik tarihin başarılı iki bilimsel teorisidir. Atom altı parçacıkların davranışlarını anlamamız günümüz teknolojisin yaratılması için olmazsa olmazdır. Kullandığımız bilgisayarların ve akıllı telefonların yarı iletken tabanlı işlemcileri bu teori sayesinde var olabilmektedir. 15. 15 Bilgi Teorisi


  Yukarıda verilen denklemi Shannon bilginin entropisini tanımlamak için kullanmıştır. Bahsettiğimiz termodinamik entropide olduğu gibi, Bilgi Teorisi'de bir düzensizlik ölçüsüdür. Shannon entropisi ile bir mesajın içeriğinin herhangi bir parçasını kaybetmeden ne kadar sıkıştırılabileceğimize ilişkin alt sınırı temsil eder. Bilgi Teorisi ile bilginin matematiksel olarak nasıl temsil edileceği ile ilgili başladı ve sonuçları bugün ağlar üzerinden nasıl iletişim kurduğumuzun temelini oluşturuyor. 16. 16 Kaos Teorisi


  Hava durumu örneğini kullanarak açıklamak gerekirse bu gün atmosferde meydana gelen küçücük bir değişiklik, birkaç gün sonraki hava durumunu tamamen farklı bir yöne çevirebilir. Duymuşsunuzdur burda bir kelebeğin kanat çırpması okyanusta devasa bir dalga yaratabilir. İşte Kaos Teorisi birbiryle çok uzaktan ilişkili şeylerin arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışır. Sigaradan çıkan dumanın oluşturacağı şekli etkileyen bütün faktörleri ortaya koyar ve aralarındaki bağıntıyı doğru bir şekilde kurarsak, oluşacak şekli bilebiliriz. Ayrıca May teorisinde düzenin düzensizlikten meydana geldiğini söylemiştir. 17. 17 Black-Scholes Denklemi


  İşin ucu sonunda gelgi paraya uzandı. Yine başka bir diferansiyel denklem olan Black-Scholes, finansçıların ve tüccarların türev ürünler için fiyatları nasıl bulduklarını açıklıya çalışır. Hisse senedi gibi bazı temel varlıklara dayalı türev ürünler, modern finansal sistemin en önemli yapı taşlarındandır. Black-Scholes denklemi sayesinde bir finans uzmanı bir türev ürünün özelliklerine bağlı olarak değerini hesaplamasına yardımcı olur. Para kazanmak isteyenler bi göz atsın. Bir opsiyon satın almak istediğinizde ürünün gelecekteki fiyat değerini hesaplamanız iyi olacaktır.
Arkadaşlarınla paylaş!

34
5 shares, 34 points
Bi Format Seçerek Başlayalım
Test
Her Konu Olabilir Çünkü Neden Olmasın
Genel Kültür Testi
Bilgi Seviyesi Ölçer
Anket
Kim Neye Ne Diyor
Hikaye
Burdan Herşey Yapılıyor.
Liste
Anam Babam Liste
Ters Liste
Bir Numarayı Merak Etmek İçin
Açılır Liste
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item