70
8 shares, 70 points

Solon (M.Ö. 638 – M.Ö. 558), Atlantis'in hikayesini Mısırlı rahiplerden duyan ve Atinalıların medeniyetleri felaketlerden dolayı büyük ölçüde yok edildiği için zaman zaman gerçek tarihlerini unuttuklarını iddia eden ünlü bir Atinalı devlet adamı, milletvekili ve Lirik şairdi. 


Atlantis, ilk olarak Yunan filozof Plato tarafından 2000 yıldan daha uzun bir süre önce tanımlandı. Günümüzde Atlantis barışçıl bir ütopya olarak tasvir edilse de Platon'un anlattıkları Atlantis çok daha farklıdır. Bazıları hikayenin Platon'un siyaset teorilerini açıklamak için yarattığı bir efsane olduğuna inanırken, diğerleri hikayenin gerçek bir tarihsel felakete dayandığını iddia ediyor. Platon'un M.Ö. 360 civarında yazdıklarına göre, Atlantis Atlantik'te bulunan büyük bir deniz gücü şehriydi. Eski Libya ve Küçük Asya'nın (bugünkü Türkiye) toplamından daha büyüktü ve bulunduğu yerden diğer bütün kıtalara geçiş sağlanabiliyordu. Plato'nun varsayımları adanın kuzeyindeki kıyı boyunca dağlar ve güneyinde ise bir ovayla ilgili ayrıntılı açıklamalarını içeriyordu. Kralları, Deniz Tanrısı Poseidon'un soyundan geliyordu ancak kutsal soyu ölümlülerle karıştıkça eski gücünü kaybetti. M.Ö. 9600 yılları civarında da Batı Avrupa ve Afrika'nın çoğunu fethetti ve düşmanlarını köleleştirdi. Atina'yı istila etmek için başarısız bir girişimde bulunduktan sonra, tüm ada talihsiz bir gece ve gündüz boyunca denize battı. Yüzyıllar boyunca bilim adamları, Plato'nun hikayelerinin gerçek bir antik tarihi güce dayandığına inanarak gerçek Atlantis'i bulmaya çalıştılar. En akla yatkın teorilerden biri ise, Platon'un M.Ö. 1600 yılları civarında büyük bir volkanik patlamayla harap olan Girit ve komşusu Santorini adasındaki Minos uygarlığını tasvir ediyor olmasıdır. Bazıları Atlantis efsanesinin M.Ö. 5000 civarında Karadeniz kıyılarındaki sellerden esinlenildiğine inanıyor ve bu olay İncil'de anlatılan sel hikayelerinin de dayanağı olabilir.Kayıp Şehir Atlantis Hakkındaki Hikayeye Göz Atalım:

 • Mısırlı rahipler, gezegende yıkıma neden olan göktaşları anlamına gelen "Gök Cisimlerinin Nutku" na atıfta bulunarak, zaman zaman ateş ve su içeren ciddi doğal felaketlere olduğunu anladılar. Bu olaylarıda bilimsellikten uzak bir biçimde Tanrıların eylemlerine bağladılar.
 • Bir zamanlar Atinalılar ve Atlantisliler arasında bir savaş meydana geldi.
 • Atlantisliler görüşe göre Herkül'ün (Cebelitarık Boğazı) sütunlarının ötesindeki bir adadan geldiler.
 • Savaş, yazılı kaynaklarda yaklaşık 9000 yıl önce olan yazım tarihinden 2500 yıl önce gerçekleşti. Yani günümüzden 11500 yıl önce gerçekleşti.
 • Atlantis'in, Libya ve Asya'nın toplamından daha büyük bir ada olduğu iddia ediliyor.
 • Atlantis sonunda bir depremle yıkıldı.
 • Atina Tanrıları birbirleriyle tam bir barış hali içindeydi.
 • Savaş hikayesinin Atinalılar tarafından unutulmasının sebebi sadece dağlarda yaşayan cahil halkının hayatta kaldığı büyük bir sel felaketidir.
 • Solon, olayın Theseus zamanından önce gerçekleştiğini anladı.
 • O zamanlar Atinalılar, Kıstağı'ndan (Korint'in) Cithaeron (bugün orta Yunanistan'da bir dağ) ve Parnes'e kadar uzanan bir alanı yönetiyorlardı. Sağdan Oropus ve soldan Asopus Nehri sınırlarıydı.
 • Atina toprakları verimliydi ve büyük bir orduyu besleyecek kadar zengindi.
 • Hikayenin kaydedilmesinden önceki 9000 yıl boyunca birçok sel meydana gelmiştir.
 • Bu sellerde Atina topraklarını çevreleyen uçurumların çoğu aşınmış ve denize dökülmüştü. Bir zamanlar var olan ormanların çoğu ortadan kaybolmuştu ancak topraklar az erozyona uğramış ve yağışlar toprakları denize fazla sürüklememiştir.
 • İklim ılıman bir karaktere sahipti.
 • Akropolis daha büyüktü ve topraklarla kaplıydı ve şu anki kayalık görüntüsüne sahip değildi.
 • Gymnasia'ları vardı.
 • Bir depremden sonra bir kez daha kaybolan yazılı kaynaklar var.
 • Atinalılar savaşa iyi hazırlanmış sağlıklı ve gürbüz insanlardı.
 • Poseidon (Deniz ve depremler Tanrısı) Atlantis tanrısıydı.
 • Atlantis, ortasında küçük bir dağın etrafını saran verimli ovalara sahip bir adaydı.
 • Merkez dağın etrafını saran nehirler vardı.
 • Sıcak ve soğuk yeraltı sularına sahiplerdi.
 • Tarım yapmak için verimli adalara sahiptiler.
 • Poseidon Atlantis'te doğan ilk çocuğuna Atlas adı verildi ve adanın etrafındaki okyanusa da Atlantik adı verildi.
 • Kayıp Şehir Atlantis, Herkül Sütunları'nın ötesinden Mısır'a kadar adaları ve toprakları kontrol etti.
 • Diğer ülkelerle kapsamlı ticaretleri vardı.
 • Orichalcum (bilinmeyen kırmızı renkli bir metal veya alaşım, muhtemel bir bakır ve altın karışımı) Ada'da yaygın bir şekilde bulunuyordu.
 • Ada verimli ormanlık alanlara sahipti.
 • Atlantis Adası'nda çok sayıda fil vardı.
 • Ada'da kestane ağaçları vardı.
 • Şehir, birçok kralın onu yönetip geliştirmesine yetecek kadar uzun bir süre ayakta kaldı.
 • Kayıp Atlantis şehrinin denizden iç lagüne kadar uzanan bir kanalı vardı.
 • Atlantis Adası'nda biri kırmızı, biri siyah ve biri beyaz olmak üzere üç tür taş çıkarıldı.
 • Evlerini kaplamak için pirinç, şehirlerinin dış surlarını kaplamak için pirinç, kalay ve orichalkum kullandılar.
 • Merkezdeki Poseidon Tapınağı barbar bir görünüme sahiptir ve çatının iç kısmı Fildişi'den yapılmıştır.
 • Bu tapınakta bir savaş arabasının üzerinde tasvir edilmiş tanrı heykeli bulunuyordu.
 • Evlerde ve hamamlarda kullanılan suyu tarlalarında kullanmak için bir ilkel kanalizasyon sistemleri vardı.
 • Büyük bir deniz gücüne sahiptiler.
 • Ada'nın yan taraflarından çoğu uçurumlarla kaplıydı, ancak bunun dışında merkezinde küçük bir dağ ve kuzeyinde dağlar bulunan bir platodu.
 • Adanın kuzeyinde yüksek ve güzel dağlar vardı.
 • Ovanın içinde insan yapımı olamayacak büyüklükte dairesel bir kanyona sahipti.
 • Kayıp Şehir Atlantis her biri kendi şehri olan on krallığa sahipti.
 • Krallardan birinin başka bir Atlantis Kralıyla savaşaması yasaktı.
 • Bu kurala çok uzun süre sadık kalındı ancak sonunda Atlantis Kralları'ndan bazıları ölümlü arzularının ve günahlarının kurbanı olmaktan kaçamadılar.


11000 yıldan fazla bir süre önce Kayıp Şehir Atlantik okyanusunun ortasında, asil ve güçlü bir ırkın yaşadığı bir ada ülkesi vardı. Bu topraklarda yaşayan insanlar, adalarında bulunan doğal kaynaklar sayesinde büyük bir zenginliğe sahipti. Ülke ticaretin merkeziydi. Bu toprağın yöneticileri, kendi adalarının insanları ve toprakları üzerindeki hakimiyetlerinin dışında birde Avrupa ve Afrika'ya da hakim oldular.Kayıp Şehir Atlantis Nasıl Bir Yerdi?

 • Atlantis, deniz tanrısı Poseidon'un etki alanı içerisinde bir ülkeydi. Poseidon ölümlü bir kadına (Cleito) aşık olduğunda, adanın ortasına yakın bir tepenin zirvesinde bir konut yarattı ve onu korumak için burayı su ve toprak halkalarıyla çevreledi.
 • Cleito, Atlantis'in ilk hükümdarı olan beş ikiz erkek çocuğu doğurdu. Ada Atlantis'in ilk kralı olan kardeşler arasında bölünmüş ve merkezi tepe ve çevresindeki alanların kontrolü en büyükleri Atlas’a verilmiştir.
 • Merkez tepenin tepesinde, kanatlı atların çektiği bir arabaya binen dev bir altın Poseidon heykeli ve etrafına da Poseidon'u onurlandırmak için bir tapınak inşa edildi. Atlantis'in yöneticileri burada yasaları tartışmak, hüküm vermek ve Poseidon'a hürmetlerini sunmak için gelirdiler.
 • Seyahat ve ticareti kolaylaştırmak için, kara ve su halkalarını 9 km boyunca kesip denize dökülen bir kanal inşa ettiler.
 • Atlantis şehri, su halkalarının en dışında bulunuyordu ve 1.7 km’lik bir daireyi kaplayan ovaya yayılmıştı. Bu alan, nüfusun çoğunluğunun da yaşadığı yoğun nüfuslu bir bölgeydi.
 • Şehrin ötesinde 530 km uzunluğunda ve 190 km genişliğinde verimli bir ovada dağlardan gelen derelerden su toplamak için kullanılan başka bir kanal vardı. İklim, her yıl iki hasat yapılabilecek kadar ılımandı. Hasatlardan biri kış yağmurlarıyla, diğeri ise kanaldan sulama ile yapılıyordu.
 • Kuzeydeki ovayı çevreleyen dağlar gökyüzüne kadar yükseliyordu. Köyler, göller, nehirler ve çayırlar dağları süslüyordu.
 • Hasat dışında, ada her türlü ota, meyveye ve fındığa sahipti. Filler de dahil olmak üzere çok sayıda hayvan adada dolaşıyordu.
 • Nesiller boyunca Atlantisliler sade ve erdemli hayatlar yaşadılar. Sonunda açgözlülük ve güç onları da yozlaştırmayı başardı. Zeus, Atlantislilerin ahlaksızlığını görünce uygun bir ceza belirlemek için diğer tanrıları topladı.
 • Tanrıların toplanmasından sonra şiddetli bir dalgalanma ve batma ile yok oldular. Atlantis Adası, insanları ve tüm anıları deniz tarafından yutuldu.
 • Cleito, Atlantis'in ilk hükümdarı olan beş ikiz erkek çocuğu doğurdu. Ada Atlantis'in ilk kralı olan kardeşler arasında bölünmüş ve merkezi tepe ve çevresindeki alanların kontrolü en büyükleri Atlas’a verilmiştir.
 • Merkez tepenin tepesinde, kanatlı atların çektiği bir arabaya binen dev bir altın Poseidon heykeli ve etrafına da Poseidon'u onurlandırmak için bir tapınak inşa edildi. Atlantis'in yöneticileri burada yasaları tartışmak, hüküm vermek ve Poseidon'a hürmetlerini sunmak için gelirdiler.
 • Seyahat ve ticareti kolaylaştırmak için, kara ve su halkalarını 9 km boyunca kesip denize dökülen bir kanal inşa ettiler.
 • Atlantis şehri, su halkalarının en dışında bulunuyordu ve 1.7 km’lik bir daireyi kaplayan ovaya yayılmıştı. Bu alan, nüfusun çoğunluğunun da yaşadığı yoğun nüfuslu bir bölgeydi.
 • Şehrin ötesinde 530 km uzunluğunda ve 190 km genişliğinde verimli bir ovada dağlardan gelen derelerden su toplamak için kullanılan başka bir kanal vardı. İklim, her yıl iki hasat yapılabilecek kadar ılımandı. Hasatlardan biri kış yağmurlarıyla, diğeri ise kanaldan sulama ile yapılıyordu.
 • Kuzeydeki ovayı çevreleyen dağlar gökyüzüne kadar yükseliyordu. Köyler, göller, nehirler ve çayırlar dağları süslüyordu.
 • Hasat dışında, ada her türlü ota, meyveye ve fındığa sahipti. Filler de dahil olmak üzere çok sayıda hayvan adada dolaşıyordu.
 • Nesiller boyunca Atlantisliler sade ve erdemli hayatlar yaşadılar. Sonunda açgözlülük ve güç onları da yozlaştırmayı başardı. Zeus, Atlantislilerin ahlaksızlığını görünce uygun bir ceza belirlemek için diğer tanrıları topladı.
 • Tanrıların toplanmasından sonra şiddetli bir dalgalanma ve batma ile yok oldular. Atlantis Adası, insanları ve tüm anıları deniz tarafından yutuldu.Arkadaşlarınla paylaş!

70
8 shares, 70 points
Bi Format Seçerek Başlayalım
Test
Her Konu Olabilir Çünkü Neden Olmasın
Genel Kültür Testi
Bilgi Seviyesi Ölçer
Anket
Kim Neye Ne Diyor
Hikaye
Burdan Herşey Yapılıyor.
Liste
Anam Babam Liste
Ters Liste
Bir Numarayı Merak Etmek İçin
Açılır Liste
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item